حوزه‌یران 20, 2022 Diyako Hashemi

 

پێشبینییەکانی عێل بەگی جاف

 

        

            (١)

من بە قەوڵی گۆران دەکەم 
قسە لە ژێر هەوران دەکەم
هەمووی لە بۆ سۆران دەکەم 
ئیتاعەتی دەوران دەکەم
هەر وا بووە و هەر وا دەبێ 

            (٢)

ئەوسا ئەدای وەفا دەکەم

سەرم پڕشۆر سەودا دەکەم

هەر تەماشای دنیا دەکەم

ڕوو بە تووری سینا دەکەم

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

           (٣)

ئێران پڕ لە ئاگر دەبێ

حوکمی سوڵتان قاهر دەبێ

ستەم لە خەڵق سادر دەبێ

دەورە دەورەی نادر دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

             

            (٤)

خاسان وە بێ وەتەن دەبێ

مورغان دوور لە چەمەن دەبێ

شاهان وە بێ کەفەن دەبێ

دەوران وە کامی زەن دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

           (٥)

دەوران بە دەست قەجەر دەبێ

تەیموور لە خەو خەبەر دەبێ

گەلێ سەران بێ سەر دەبێ

ئاشووب و شۆڕ و شەڕ دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

           (٦)

جیهان پڕ لە غەوغا دەبێ 
ئەداکەری پەیدا دەبێ
گەلێ سەران بێ سەر دەبێ 
فتنە و شەڕێ بەرپا دەبێ 
هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

            (٧)

نیوەی ئێران هی ڕووس دەبێ

ئەوەی هیچ بێ نامووس دەبێ

ئەوسا زەڕیان لە مس دەبێ

دین و ئیمان زۆر سس دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

           (٨)

شۆڕش لە ئێرانی دەبێ

سەرێ جۆش و گرانی دەبێ

گەلێ مەردان فانی دەبێ

ڕقی دۆستی گیانی دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

          (٩)

چابوکسوارێ دەنگ دەکا

سەید و شکار پەڵەنگ دەکا

هەر ساعەتێ سەد ڕەنگ دەکا

دنیا و خەڵق پڕ شەنگ دەکا

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

            (١٠)

مەردان مەردی گەزاف دەکەن

هەم بەڕاستی خەلاف دەکەن

قسان بە تیر قەڵاف دەکەن

بە ڕیگەی دوور مەساف دەکەن

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

             (١١)

گەلێ دڵم بە تەنگ دەبێ

سەدای تۆپ و تفەنگ دەبێ

شەڕی سەرباز بە شەنگ دەبێ

ئێران دیلی فەرەنگ دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

            (١٢)

ڕەخشی ڕوستەم (ئیظهار) دەبێ

ئەسپی ئاسن ڕەهوار دەبێ

دوڵدڵ، شەودێز بەکار دەبێ

گەلێ شت هەن ئاشکار دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

             (١٣)

تیعی مەولام بڕان دەبێ

سپای قەجەر قڕان دەبێ

سەر لە مەیدان فڕان دەبێ

ناری دۆزەخ گڕان دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

           (١٤)

دەورە دەورەی ڕەزا دەبێ

لە دوای ڕەزا غەزا دەبێ

لە دوای غەزا فەزا دەبێ

مەردوم دەست بە نزا دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

              (١٥)

ئێران وەکوو فەرەنگ دەبێ

پڕنەقش و ڕەنگاڕەنگ دەبێ

کوڕ وەکوو کچ قەشەنگ دەبێ

مایل بە شۆخ و شەنگ دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

               (١٦)

تەیرێ وەک ڕەعد و بەرق دەبێ
گوێچکەی لە دووکەڵ غەرق دەبێ
دەشت و دەری پێ لەق دەبێ
بە ڕووی هەوا مۆلەق دەبێ
هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

            (١٧)

خاسان وە بێ مەڵوەن دەبێ

کام دی بە کام ژەن دەبێ

زەوق و زینەت وسیار دەبێ

خەڵقی ژنان وشیار دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

               (١٨)

مانگڕوویانی دەوڵەتی

بادەخۆرانی خەڵوەتی

کۆتالباس و سەرپەتی

جامە سپی و خەتخەتی

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

             (١٩)

عێلبەگی دی دڵگیر دەبێ

فەرەنگستان زنجیر دەبێ

ئێران و ڕۆم نەخچیر دەبێ

ئەوسا فەزا تەسخیر دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

           (٢٠)

هەمووی شاهان بێ ڕا دەبێ

لە پڕ شەڕ و هەرا دەبێ

کەم خەڵق وە حوکمی شا دەبێ

چەرخ و چرا وە پا دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

           (٢١)

گاگا قەحتی قەهار دەبێ

خەڵقی زەمان هۆشیار دەبێ

ناهەمواری هەموار دەبێ

ئەوسا سەرێ ئاشکار دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

           (٢٢)

تاعەت بە مەجبووری دەبێ

دی بازاڕێ بلووری دەبێ

چینی و فەغفووری دەبێ

گوڵبانگی جەمهووری دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

         (٢٣)

کاری مەردان نامەردی بۆ

دەورانەکەی ڕەنگزەردی بۆ

دەواکەیشی دڵدەردی بۆ

ڕۆژگاری دڵسەردی بۆ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

          (٢٤)

بانگی یاری زوڵاڵ دەبێ

دەنگی ئەزان بلاڵ دەبێ

ناجی بە علم و حاڵ دەبێ

ئەوسا زاڵم بێحاڵ دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

           (٢٥)

ئاوازی سازی حەوتسەری

ناڵەی کۆسی حەیدەری

لالەڕوخانی ئەنوەری

دانەی دوڕی بێ موشتەری

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

           (٢٦)

نەوەرد لە ڕووی دەوران دەبێ

ناڵەی شێر و بەوران دەبێ

مەولام لەسەر ئێران دەبێ

قەڵای دوژمن وێران دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

           (٢٧)

شەربەتی خوا وەک هەنگ دەبێ

هەر کەس بیخوا خۆشڕەنگ دەبێ

دوژمن گەلێ بێڕەنگ دەبێ

ژینی تاریک و تەنگ دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

           (٢٨)

دوو سپای گەورە بە جەنگ دەبێ

ناڵەی تۆپ و تفەنگ دەبێ

دنیا تاریک و تەنگ دەبێ

شەڕی سەرباز بە شەنگ دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

            (٢٩)

دیوانی گورگ و مەڕ دەبێ
دەشتی بەغداد بە شەڕ دەبێ
گشتی بۆ زێڕ و زەڕ دەبێ
خەڵقی ساجان بێ فەڕ دەبێ
هەر وا بووە و هەر وا دەبێ 

 

         (٣٠)

دیوان کەریۆ و تازی دەبێ

سەر لە مەیدان بازی دەبێ

پەنجگەزان قازی دەبێ

ئەوسا مەولام ڕازی دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

          (٣١)

عەلی لە غەیب پەیدا دەبێ

دوڵدڵ بۆ شەڕ شەیدا دەبێ

مونکر خوار و ڕیسوا دەبێ

دیسان جیهان ئاوا دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

        (٣٢)

ئەو وەخت جەنگی جیهات دەبێ

نوختەی یاران هاتهات دەبێ

دیدەی مونکر زوڵمات دەبێ

سەیری مەولام نشات دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

 

          (٣٣)

هەفتا و دوو دین یەک دین دەبێ

سەر دەفتەری ئەمین دەبێ

زاڵم لە زاری و شین دەبێ

دڵی گەلێ بە کین دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

         (٣٤)

عێلبەگی دی د