ئامادەکردنی: دیاکۆ هاشمی

بڵاوکردنەوە/نوێکردنەوە: 2018-06-06

 

ڕێزمان:

دۆزینەوەی ڕەگی کار:

بۆ دۆزینەوەی ڕەگی کار، دەکرێت بە شێوەی ڕێزمانی و وردەکاری هەموو جۆرەکانی فرمان لە زمانی کوردیدا ڕوون بکرێنەوە و دانە بە دانە باسیان بکرێت، ئەوە بابەتێکی چڕوپڕی ڕێزمانییە، زۆر جار خوێندکار لێی ئاڵۆز دەبێت و فێربوونی ئاسان نییە، بەڵام لێرەدا بە شێوەیەکی ئاسانتر شێوەی دۆزینەوەی ڕەگی کار ڕوون دەکەینەوە کە فێربوونی زۆر سادە و سانایە:

 

دۆزینەوەی ڕەگی کار:

هەر کارێکمان هەبێت بۆ نموونە لە دۆخی چاوگدا، دەیکەینە دۆخی ڕانەبردووی یەکەم کەسی سادە:
نموونەی ١:

خواردن”، دەکەینە دۆخی ڕانەبردووی یەکەم کەسی سادە، واتە: (خواردن) دەکەینە (دەخۆم).

دە + خۆ + م = دەخۆم.

پاشان ئەگەر دە م لابەرین، ئەوە ڕەگی کار دەمێنێتەوە: خۆ.

کەوا بێت ڕەگی کاری خواردن” دەبێتە: خۆ.

نموونەی ٢:

کڕین”: دۆخی ڕانەبردووی یەکەم کەسی سادە: = دەکڕم: دە + کڕ + م = دەکڕم.

ڕەگی کڕین” = کڕ.

ڕەگی هاتن” وا بەدەست دێت: د + ێ + م = دێـم.

ڕەگی هاتن” = ێ”.

چەند نموونەی تر بۆ دۆزینەوەی ڕەگی کار لەم خشتەیەی خوارەوەدا ببینن:

چاوگ

ڕانەبردوو   ڕەگی کار
کڕین دەکڕم دە کڕ م
خوێندن دەخوێنم دە خوێن م
کردن دەکەم دە کە م
ڕژاندن دەڕژێنم دە ڕژێن م
نووسین دەنووسم دە نووس م
بەزاندن دەبەزێنم دە بەزێن م
فڕین دەفڕم دە فڕ م
بردن دەبەم دە بە م
بوون دەبم دە ب م
چوون دەچم دە چ م
چاندن دەچێنم دە چێن م
دروون دەدرووم دە دروو م
سەندن دەسێنم دە سێن م
برژاندن دەبرژێنم دە برژێن م
کۆکین دەکۆکم دە کۆک م
ناردن دەنێرم دە نێر م
وتن، گوتن دەبێژم دە بێژ م
وتن، گوتن دەڵێم دە ڵێ م
خواستن دەخوازم دە خواز م
گەستن دەگەزم دە گەز م
پاراستن دەپارێزم دە پارێز م
شوشتن دەشۆم دە شۆ م
شۆردن دەشۆرم دە شۆر م
سپاردن دەسپێرم دە سپێر

م

تاقیکاری:

ئەگەر پێتان وایە ئەو بابەتە باش فێر بوون فەرموون لەم تاقیکارییەدا کە لەسەر دۆزینەوەی ڕەگی کار ئامادە کراوە بەشداری بکەن:

تاقیکاریی دۆزینەوەی ڕەگی کار